//

Biofarmab

Hos oss finner du ett mycket brett utbud av kvalitetsprodukter inom fodertillskott och djurvård under "samma tak".

Eclipse Biofarmab tillverkar och distribuerar funktionella häst- och smådjursprodukter, framställda med högt ställda krav i samarbete med extern expertis. Eclipse Biofarmabs långa branscherfarenhet och hästkunnande kommer våra kunder till del.