//

välkommen till Dogman på ridersport.se

Dogman erbjuder Nordens alla husdjursägare ett brett och tryggt sortiment med prisvärd kvalitet för alla dagars behov.

Gemenskap
Med våra produkter skapar vi gemenskap mellan familjens alla medlemmar – människor och djur.

Glädje
I gemenskapen fyller våra produkter en viktig funktion och är en källa till gemensam glädje.

Trygghet
Vi värnar alltid om djurens, kundens och personalens bästa. Våra produkter ska vara okomplicerade och säkra för djuren och ägaren att använda. Vi ser vikten av öppenhet och kontroll när det gäller alla våra produkter. Vi värnar om vår miljö, både i ett kortsiktigt & långsiktigt perspektiv.

Dogman